Thông báo trả giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021
Đăng ngày: 29/06/2021 02:59 PM | Lượt xem: 1.597 lượt
THÔNG BÁO
Về việc trả ‘Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021”
 
  • Căn cứ theo kế hoạch cấp “Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021” của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
  • Căn cứ theo kế hoạch của trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp.
 
Văn phòng Nhà trường xin gửi tới quý vị CMHS và GVCN khối 9 năm học 2020-2021 kế hoạch trả “Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021” cho học sinh khối 9 như sau:
  • Thời gian trả: từ 8h00 đến 15h00 thứ Tư ngày 30/6/2021.
  • Địa điểm nhận: Phòng chuyên đề (tầng 1 Nhà A) trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp.
  • Cán bộ phụ trách: Cô Trang 0934458398
Lưu ý:
  • CMHS thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế.
  • Khi đến nhận hồ sơ quý vị CMHS cần đem theo thẻ căn cước (hoặc chứng minh thư) và thẻ căn cước (hoặc chứng minh thư, thẻ học sinh) của con.
  • Những học sinh đã nhập học vào lớp 10 của Nhà trường thì không cần đến lấy giấy báo điểm.
Nếu CMHS muốn nhận hồ sơ THCS khác thời gian trên, phải viết đơn đề nghị và phải được sự đồng ý của BGH.
Trân trọng thông báo!


Các tin khác: