Thông báo sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy
Đăng ngày: 05/06/2021 10:58 AM | Lượt xem: 1.155 lượt
          Kính gửi: Quý phụ huynh học sinh
  • Căn cứ vào công văn số 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 về triển khai ứng dụng VssID trong lĩnh vực BHXH, BHYT.
  • Căn cứ vào thông tin báo chí của BHXH Việt Nam.
  • Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ.
  • BHXH Việt Nam triển khai thực hiện.
 
Từ ngày 01/6/2021, người bệnh BHYT đi khám chữa bệnh được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy.
        Vậy đề nghị Phụ huynh học sinh trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp khẩn trương khai báo thẻ BHYT điện tử cho con đến hết ngày 10/06/2021.
Nếu phụ huynh HS không cài đặt BHYT điện tử cho con, sau  ngày 10/06/2021 các con đi khám chữa bệnh gặp khó khăn Nhà trường không chịu trách nhiệm.

Trân trọng thông báo