THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2018 - 2019
Đăng ngày: 10/05/2018 03:05 PM | Lượt xem: 3.577 lượt

Thực hiện công văn số 1822 BGD ĐT-GDtrH ngày 08/5/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc cho phép trường ngoài công lập ở Hà Nội tự chủ trong công tác tuyển sinh. Ban Giám hiệu trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp quyết định điều chỉnh ngày kiểm tra Đánh giá năng lực học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019 như sau:
Ngày kiểm tra chính thức: từ 7h30 đến 11h15 sáng thứ Bảy, ngày 2/6/2018; CMHS nộp đơn đăng ký dự kiểm tra cho con trước 16h00 ngày 31/5/2018 tại Văn phòng Nhà trường.

Trường hợp CMHS vẫn muốn con tham dự Kiểm tra vào ngày 29/6/2018 (như đã thông báo trong thông báo tuyển sinh) sẽ vẫn được Nhà trường tổ chức cho kiểm tra vào sáng 29/6/2018.

Trân trọng thông báo!