Quyết định về việc thay đổi hình thức kiểm tra tại kỳ thi vào lớp 6 năm học 2021-2022
Đăng ngày: 25/05/2021 11:10 AM | Lượt xem: 2.921 lượt
Kính gửi: CMHS đã nộp đơn cho con dự tuyển vào lớp 6 năm học 20210-2022

Do diễn biến phức tạp của dịch bện Covid-19 nên BGH nhà trường quyết định thay đổi hình thức kiểm tra tại kỳ thi vào lớp 6 năm học 2021-2022

Trân trọng thông báo!Các tin khác: