Lịch học chính thức năm học 2021-2022
Đăng ngày: 05/08/2021 11:05 AM | Lượt xem: 2.324 lượt
Căn cứ thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
Căn cứ vào Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 4/8/2021 của Bộ giáo dục và đào tạo về Khung thời gian năm học 2021-2022.
Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy của Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp năm học
2021-2022.
Ban giám hiệu Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp thông báo Lịch học chính thức như sau:
- Khối 9, 12: học từ ngày 2/8/2021
- Khối 7, 8, 11: học từ ngày 16/8/2021
- Khối 6, 10: học từ ngày 16/8/2021
- Các khối 7, 8, 9, 11, 12 có 01 tuần ôn tập trước lịch trên (bù thời lượng của năm học trước)

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội đang trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ nên chương trình dạy và học theo hình thức trực tuyến trên phần mềm Microsoft Teams.

Trân trọng thông báo!


Các tin khác: