Lễ ký kết hợp tác đào tạo giáo viên và giảng dạy cho học sinh chương trình "Tài chính quốc tế"
Đăng ngày: 14/03/2021 08:34 AM | Lượt xem: 279 lượt
Sáng nay, ngày 13/3/2021, thầy Nguyễn Quang Tùng-Hiệu trưởng trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp, cô Nguyễn Thị Thúy Liên-Hiệu trưởng trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình đã ký kết hợp tác với JA Vietnam (Junior Achievement Vietnam), hợp tác đào tạo giáo viên và giảng dạy cho học sinh chương trình "Tài chính quốc tế" theo bản quyền của JA WorldWide. Chương trình "Tài chính quốc tế" bắt đầu được thực hiện từ năm học 2021-2022 cho khối lớp 1, 6, 10.
Đại diện cho JA Vietnam (Junior Achievement Vietnam), bà Đoàn Bích Ngọc-Giám đốc JA Vietnam đã bàn giao chương trình, học liệu cho hai Nhà trường. Chứng kiến Lễ ký kết còn có sự hiện diện của Nhà giáo ưu tú Nguyễn Phú Cường-Chủ tịch HĐQT và một số chuyên gia về giáo dục đã cùng trao đổi để chương trình được giảng dạy với hiệu quả cao, giúp học sinh Hệ thống giáo dục Lômônôxốp được hưởng những điều mới, tốt đẹp và tiến bộ của giáo dục thế giới.
Chương trình "Tài chính quốc tế" theo bản quyền của JA WorldWide gồm:
- "JA Ourselves" cho lớp 1
- "JA Our Families" cho lớp 2
- "JA Our Community" cho lớp 3
- "JA Our City" (Hoặc "Cha-Ching Curriculum") cho lớp 4
- "JA More than money" cho lớp 5
- "JA Economics for Success" cho lớp 6
- "JA It’s My Búiness" cho lớp 7
-"JA Career Success" cho lớp 8
- "JA It’s My Future" cho lớp 9
- "JA Personal Finance" cho lớp 10
- "JA Be Entrepreneurial" cho lớp 11
- "JA Job Shadow" cho lớp 12