Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường THPT M.V. Lômônôxốp Nhiệm kì 2022 - 2023
Đăng ngày: 01/08/2022 09:37 AM | Lượt xem: 589 lượt
Căn cứ sự chỉ đạo và định hướng hoạt động của Thành đoàn và Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội, BCH Đoàn Quận Nam Từ Liêm; căn cứ vào chủ đề, chương trình công tác năm học, vào tầm nhìn, sứ mệnh của trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp; căn cứ vào truyền thống cũng như mục đích, lý tưởng của Đoàn trường; Ban chấp hành Đoàn trường THPT M.V. Lômônôxốp xây dựng kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022-2023 như sau:
 
CHỦ ĐỀ CHUNG
“Học trải nghiệm, sáng tạo - Sống trách nhiệm, yêu thương”
CHỦ ĐỀ NĂM HỌC
“30 năm – Hành trình hạnh phúc”
KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG CỦA ĐOÀN TRƯỜNG
“Kết nối để bứt phá”
 
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Xây dựng tổ chức Đoàn nói chung, Đoàn trường THPT M.V. Lômônôxốp nói riêng phát triển bền vững; có chiều sâu; có đủ uy tín, sức lan tỏa để thu hút, định hướng tư tưởng, lối sống, các giá trị cốt lõi cho đoàn viên thanh niên.
2. Góp phần thực hiện thắng lợi chương trình công tác do Quận Đoàn chỉ đạo, kế hoạch năm học, chủ đề năm học của nhà trường cũng như góp phần thực hiện thành công sứ mệnh, tầm nhìn trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp đã xác định.
3. Tạo môi trường trẻ trung, thân thiện, thuận lợi, phù hợp để mọi đoàn viên, thanh niên đều có cơ hội tham gia; đều được cống hiến, học tập, rèn luyện, phát huy tài năng, trải nghiệm và trưởng thành.
 
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những kế hoạch, chương trình, phong trào… do Quận Đoàn Nam Từ Liêm chỉ đạo.
2. Triển khai và thực hiện nghiêm túc, thắng lợi chủ đề chung của Nhà trường: Học trải nghiệm, sáng tạo - Sống trách nhiệm, yêu thương, chủ đề năm học: 30 năm – hành trình hạnh phúc; chủ đề hành động của Đoàn trường: “Kết nối để bứt phá”.
3. Thu hút những đoàn viên ưu tú và đẩy mạnh đào tạo kỹ năng cho cán bộ đoàn để bù lấp những khoảng trống, điểm yếu; để củng cố sự vững mạnh, khả năng lãnh đạo, khả năng triển khai công việc của BCH Đoàn trường trong các hoạt động đoàn.
4. Tập trung nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, chi Đoàn, đặc biệt nâng cao chất lượng Đoàn viên.
5. Xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với hội Tình nguyện GREEN trường THCS và  THPT M.V Lômônôxốp; đồng hành cùng Đội thiếu niên tiền phong trường THCS và THPT M.V Lômônôxốp.
 
III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH
1. Tham gia 100% các hoạt động tập trung do Quận Đoàn chỉ đạo, tổ chức, điều động.
2. 100% chi đoàn tham gia các hoạt động do nhà trường, BCH đoàn trường phát động.
3. 100%  đoàn viên thực hiện đúng pháp luật của nhà nước, nội quy trường – lớp, điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
4. 100% đoàn viên thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh.
5. Tham gia nghiêm túc các chuyên đề kỹ năng sống; tham gia có hiệu quả các hoạt động tình nguyện, xã hội vì cộng đồng và môi trường.
6. Các chỉ tiêu chính trong năm học:
Đầu năm học, do chưa kết nạp Đoàn đợt tháng 10/2022 nên hiện Đoàn trường có 439 đoàn viên, chiếm 41.73% học sinh khối THPT (tổng khối THPT là 1052 học sinh).
- Về học tập:
+ Đoàn viên đạt học lực giỏi: 167 đoàn viên, chiếm 38 %
+ Đoàn viên đạt học lực khá:  211 đoàn viên, chiếm 48%
+ Đoàn viên học lực trung bình: 61 đoàn viên, chiếm 14%
- Về xếp loại hạnh kiểm:
+ Xếp loại hạnh kiểm tốt: 408 đoàn viên, chiếm 93%
+ Xếp loại hạnh kiểm khá: 31 đoàn viên, chiếm 7%
+ Không có đoàn viên xếp loại hạnh kiểm trung bình.
- Xếp loại chi Đoàn (31 chi đoàn):
+ 19 chi Đoàn xếp loại tốt (chiếm 61%);
+ 11 chi Đoàn xếp loại khá (chiếm 36%);
+ 1 chi Đoàn xếp loại Trung bình (chiếm 3%)
- Đoàn trường được khen thưởng cấp trung ương.
 
IV. GIẢI PHÁP CỤ THỂ
Tương ứng với 5 nhiệm vụ trọng tâm, Đoàn trường đề xuất 5 nhóm giải pháp như sau:
1. Giữ mối liên hệ thường xuyên, mật thiết với Quận Đoàn Nam Từ Liêm để cập nhật thông tin, lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo, nắm bắt kịp thời và triển khai nghiêm túc, thực chất các chương trình, kế hoạch hoạt động; chủ động nhận các công việc Đoàn trường có khả năng thực hiện cũng như đề xuất các khó khăn cần hỗ trợ để Quận Đoàn chỉ đạo, định hướng tháo gỡ.
2. Nâng cao vai trò của Đoàn trường trong công tác giáo dục đoàn viên thanh niên để thực hiện thắng lợi chủ đề năm học của nhà trường: Học trải nghiệm, sáng tạo - Sống trách nhiệm, yêu thương, “30 năm – hành trình hạnh phúc”.
- Quan tâm, nâng cao vai trò cũng như phát huy hết khả năng của ban quản lý nhân sự, phát triển đoàn viên và ban thi đua khen thưởng của BCH Đoàn trường.
- Tăng cường phối hợp cùng hội tình nguyện GREEN để tổ chức tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên, hội viên ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp và không khói thuốc.
- Công tác tuyên truyền về mật độ phải thường xuyên, liên tục; về phương pháp phải linh hoạt, thực tế, gắn với cuộc sống thường nhật; đặc biệt coi trọng cách thức: mỗi cán bộ Đoàn lấy mình làm gương, lấy hành động của cá nhân để tuyên truyền và từng bước thay đổi hành vi của những đoàn viên thanh niên chưa thật tự giác, chưa coi bảo vệ môi trường là việc làm của chính mình.
3.  Lấy sức mạnh, trí tuệ của tập thể, lấy đắc nhân tâm để làm nền tảng bền vững cho sự vững mạnh của Đoàn trường.
- Cơ cấu của BCH Đoàn trường tiếp tục duy trì mô hình phân ban. Theo đó, nhiệm kỳ 2022 – 2023, BCH Đoàn trường sẽ cơ cấu 5 ban: ban Nhân sự, ban Quản lý phát triển Đoàn viên - Thi đua khen thưởng, ban Tài chính, ban Pr - Design, ban Kế hoạch.
- Cụ thể hóa bằng văn bản vai trò, thẩm quyền, trách nhiệm, phương thức hoạt động và chế độ khen thưởng kỷ luật của BCH Đoàn trường mở rộng. Trân trọng mời các đ/c có kinh nghiệm nhưng vì một số lý do không tham gia BCH vào BCH Đoàn trường mở rộng.
- Với các sự kiện lớn, tuyển cộng tác viên cho từng sự kiện. Đối tượng tuyển là đội viên, đoàn viên thanh niên trong toàn trường.
- Giữ bằng được mối liên hệ và liên tục trao đổi kinh nghiệm, tranh thủ trí tuệ, tài năng của các đ/c là cựu cán bộ đoàn đã ra trường, đang học tập, làm việc ở trong và ngoài đất nước.
- Trong mối quan hệ với chi đoàn, đoàn viên thanh niên đội viên: luôn thể hiện sự trân trọng, lắng nghe và cầu thị; thể hiện sự quan tâm, chia sẻ chân thành.  
4. Tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các chi Đoàn; tổ chức thường xuyên các buổi tập huấn kỹ năng làm việc nhóm; khảo sát nhu cầu của đoàn viên thanh niên để đề xuất với ban Giám hiệu, ban đại diện CMHS các chủ đề kỹ năng sống phù hợp. Áp dụng quy chế khen thưởng, ghi nhận thành tích bằng thư giới thiệu, ghi nhận học bạ với các cá nhân có thành tích hoạt động xuất sắc.
Duy trì hình thức họp giao ban định kì 01 lần/tháng để tổng kết đồng thời triển khai các hoạt động, chương trình mới, kiểm tra tiến độ, chất lượng công việc đang tiến hành tại các chi Đoàn, tổ chức trò chơi tập thể, giao lưu để cán bộ đoàn của các chi đoàn có mối quan hệ gần gũi, cởi mở.
5. Cùng tham gia với hội tình nguyện GREEN trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì môi trường. Mời hội tình nguyện GREEN cùng tổ chức các sự kiện lớn của học sinh nhà trường.
Nhà trường gồm 2 cấp học: THCS và THPT nên các hoạt động phải đảm bảo đáp ứng quy mô và phải phù hợp với nhiều lứa tuổi. Động viên, khuyến khích các em tham gia trong ban tổ chức sự kiện.
 
V. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
1. Tham gia nghiêm túc, hiệu quả và sáng tạo các hoạt động do Ban Giám hiệu nhà trường và Quận Đoàn Nam Từ Liêm chỉ đạo, phân công.
2. Tổ chức Tết Trung thu 2022 (9/9/2022) tức ngày 14/08 âm lịch
3. Tổ chức kết nạp Đoàn viên đợt 1 chào mừng Giải phóng Thủ Đô.
4. Đại hội chi Đoàn, đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT M.V Lômônôxốp nhiệm kì 2022-2023 (dự kiến cuối tháng 10/2022).
5. Tổ chức các hoạt động thi đua, rèn luyện trong học tập, hoạt động hướng tới kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và 30 năm thành lập trường THCS và THPT M.V Lômônôxốp.
6. Tổ chức Lễ hội mùa đông 2022.
7. Chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân 2023.
8. Kết nạp Đoàn đợt II, kỷ niệm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
9. Tổ chức cuộc thi Tranh biện dành cho học sinh THPT lần thứ 6 – G-bate 2023.
10. Tổ chức lễ trưởng thành Khi tôi 18 và hoạt động lớn cuối năm (5/2023)
11. Tổ chức giới thiệu Đoàn viên về sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư, trả sổ Đoàn cho Đoàn viên khối 12 ra trường.
12. Tổng kết hoạt động Đoàn nhiệm kì 2022-2023, bình xét thi đua, đề xuất khen thưởng, ghi nhận thành tích đối với các cá nhân hoạt động tiêu biểu, có nhiều đóng góp.
 
DUYỆT CỦA
BAN GIÁM HIỆU
TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
P. BÍ THƯ
 
 
 
 
Vũ Phương Anh
 
 


Các tin khác: