HỆ THỐNG GIÁO DỤC LÔMÔNÔXỐP LÀ ĐIỂM THI CHÍNH THỨC CÁC CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM
Đăng ngày: 26/05/2020 07:24 AM | Lượt xem: 268 lượt
IELTS, KET, PET là các kỳ thi Quốc tế được tổ chức tại hệ thống giáo dục Lômônôxốp trong nhiều năm qua. Ngay sau dịch Covid-19, các hội đồng thi IELTS, KET, PET đã được tổ chức vào các ngày 16/5/2020, 23/5/2020. Số lượng học sinh tham gia mỗi đợt trên 100 học sinh, qua đó nhiều học sinh lấy chứng chỉ để đăng ký tuyển thẳng vào một số trường Đại học, đăng ký học bổng Du học, các em học sinh khối 9 đăng ký tuyển thẳng vào một số trường THPT và nhiều em học sinh xác định được khả năng tiếng Anh của mình, đặt ra những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.
Những kỳ thi quốc tế được coi là một trong các cách thức đánh giá ngoài khách quan, trung thực đối với việc Dạy và Học của Nhà trường.


Các tin khác: