Form đăng ký khóa học IELTS FAST-TRACK
Đăng ngày: 09/10/2021 05:53 PM | Lượt xem: 978 lượt
Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge B1 Preliminary (PET) được công nhận trong tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sỹ tại Việt Nam.
Ngày 30 tháng 8 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT về quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sỹ. Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT được áp dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 2021 thay thế cho Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT trước đó.
Theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Bảng tham chiếu quy đổi một số văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương Bậc 3 và Bậc 4 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Cùng với IELTS, chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge B1 Preliminary, B2 First, Business Vantage, Linguaskill của Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh, Đại học Cambridge chính thức được áp dụng để quy đổi năng lực Tiếng Anh của người học.

Học sinh đăng ký tại đây: https://bit.ly/30f9wIB