Đại hội chi đội, liên đội nhiệm kỳ 2020-2021
Đăng ngày: 28/10/2020 03:02 PM | Lượt xem: 773 lượt
Hướng tới hoạt động trọng tâm công tác Đội năm học 2020 - 2021, đồng thời kiện toàn đội ngũ cán sự Đội, trong tháng 10 năm 2020 Liên đội trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp đã hân hoan tổ chức thành công Đại hội Chi đội toàn khối THCS và Đại hội Liên đội trường nhiệm kỳ 2020 - 2021 từng bước theo đúng qui định của Điều lệ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, ngày 16 tháng 10 năm 2020 các Chi đội khối THCS đã tổ chức hoàn thành Đại hội Chi đội tại lớp với không khí trang nghiêm sôi nổi và bầu thành công được 43 Ban chỉ huy Chi đội khối THCS.

Chiều thứ Năm, ngày 22 tháng 10 năm 2020 Liên đội đã tổ chức Đại hội Liên đội toàn trường, đánh giá lại một năm hoạt động của nhiệm kỳ 2019-2020 và đưa ra những phương hướng hoạt động Đội cho năm học 2020-2021. Đại Hội đã thông qua 3 bản tham luận hướng tới vấn đề “Học sinh Lomoxoxop không nói lời thiếu văn hóa, “Phương pháp học tập chìa khóa đạt được điểm cao”“Ý thức Đội viên trong nghi lễ chào cờ”

Đại Hội đã diễn ra thành công và bầu được 15 đội viên trên tổng số 18 đội viên trong danh sách bầu cử. Thứ Hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020 Ban chỉ huy Liên đội đã tổ chức ra mắt trước toàn trường. Đại diện Ban chỉ huy Liên đội đã thống nhất và xin hứa hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đội và hoạt động phong trào của nhà trường năm học 2020 - 2021.