Chương trình bổ trợ tiếng Anh nâng cao năm học 2021-2022
Đăng ngày: 02/07/2021 04:41 PM | Lượt xem: 1.560 lượt
• Chương trình Tiếng Anh được thiết kế chuyên biệt cho từng mục tiêu học tập, khối lớp, độ tuổi với mục tiêu là phát triển các kỹ năng, kiến thức ngôn ngữ và khả năng tích hợp các kỹ năng và kiến thức ngôn ngữ đã học để thực hiện hiệu quả các hoạt động và chức năng giao tiếp nói và giao tiếp viết phù hợp với lứa tuổi.
• Chương trình lồng ghép 4 yếu tố chủ chốt trong giáo dục thế kỷ 21: Văn hóa (Culture), Giao tiếp (Communication), Khả năng phối hợp (Collaboration), và Tính sáng tạo (Creativity) với giáo dục ngôn ngữ.