Ấn tượng LÔMÔNÔXỐP
Đăng ngày: 19/10/2018 12:53 AM | Lượt xem: 1.172 lượt
Thực hiện chương trình Nhà trường, nhằm giúp học sinh có được sự trải nghiệm thực tế trong học tập môn Lịch sử, Công nghệ, Tiếng Anh; Nhà trường đã tổ chức cho học sinh dã ngoại tại Bản Lác, Mai Châu, Hoà Bình. Sau chuyến đi, học sinh sẽ làm bài thu hoạch về các dự án đã triển khai tại trường và nơi dã ngoại.
Dưới đây là một số hình ảnh tại Bản Lác ngày 13 và 14/10/2018 của học sinh Nhà trường.