2024-06-26 08:26:24
326 thành viên của “Boomerang 29 - Lômônôxốp”
Đăng ngày: 26/06/2024 08:26 AM | Lượt xem: 247 lượt
Thật là trùng khớp, các bạn sinh ra năm 2006, là năm bắt đầu thực hiện chương trình GDPT 2006 và kết thúc chu kì của một chương trình GDPT cũng là năm các bạn ra trường, là khóa cuối cùng thực hiện chương trình GDPT 2006.
Các bạn sẽ khép lại một chương trình GDPT bằng 4 bài thi tốt nghiệp THPT vào ngày 27/6 và 28/6/2024.
Chúc các bạn thi tốt và tung cánh bay cao lên bầu trời của tự do đầy khát vọng.
Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa!
Hiệu trưởng
Nguyễn Quang Tùng