KẾT QUẢ KIỂM TRA KHẢO SÁT NĂNG LỰC KHỐI 9 / NĂM HỌC 2017-2018
 

Để có thể tra cứu điểm của học sinh, phụ huynh cần nhập tên đầy đủ con của mình và mã số bí mật do nhà trường cung cấp cho riêng phụ huynh. Điểm kiểm tra khảo sát năng lực của học sinh khối 9 chỉ có điểm VĂN và TOÁN.
Ví dụ:
Nguyễn Văn A | LMNX9xxx

(Nếu cần trợ giúp, quý vị CMHS vui lòng liên hệ tới số máy 0983800505. Trân trọng!)