DANH SÁCH XẾP LỚP 6 NĂM HỌC 2020-2021 
 
1. Ban giám hiệu Nhà trường xin thông báo với Cha mẹ học sinh Danh sách xếp lớp 6, năm học 2020 - 2021.

2. Thời gian tập trung: 8h00 - 10h30 thứ Tư, ngày 12/8/2020. Học sinh học Nội quy, hướng dẫn mua sách vở, nhận đồng phục….

3. Thời gian vào năm học mới: 7h30 thứ Hai, ngày 17/8/2020.

Trân trọng thông báo!
 

KẾT QUẢ