DANH SÁCH CÁC LỚP KHỐI 6
Năm học 2018-2019

BGH thông báo!

1/ Để tra cứu lớp của con, quý vị CMHS gõ đầy đủ họ tên của con. Ô mã số bí mật chính là số báo danh của con.
2/ Đây là danh sách các lớp chưa chính thức (Danh sách lớp dự kiến). Danh sách các lớp chính thức sẽ được in và dán ở trường ngày 28/7.

Trân trọng thông báo!


(Nếu cần trợ giúp, quý vị CMHS vui lòng liên hệ tới số máy 02466800776. Trân trọng!)