KẾT QUẢ KIỂM TRA KHẢO SÁT NĂNG LỰC KHỐI 12 (Do nhà trường tổ chức) / NĂM HỌC 2017-2018
Để có thể tra cứu điểm của học sinh, phụ huynh cần nhập tên đầy đủ con của mình và mã số bí mật do nhà trường cung cấp cho riêng phụ huynh.
Ví dụ: Nguyễn Văn A | lmnx12xxx

Môn 1 - Môn 2 - Môn 3 tương ứng là Vật Lý - Hóa Học - Sinh Vật nếu là Tổ hợp Tự Nhiên
Môn 1 - Môn 2 - Môn 3 tương ứng là Lịch Sử - Địa Lý - GDCD nếu là Tổ hợp Xã Hội

(Nếu cần trợ giúp, quý vị CMHS vui lòng liên hệ tới số máy 0983800505. Trân trọng!)