Thông báo tuyển sinh bổ sung vào lớp 2, 3, 4, 5
Đăng ngày: 23/04/2022 08:35 AM | Lượt xem: 593 lượt
1. Học sinh đủ tuổi theo quy định ở từng khối lớp, có đơn xin học tại trường tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình và tham dự  kiểm tra đầu vào;
2. Cha mẹ học sinh và học sinh thực hiện đúng theo các quy định của nhà trường;
3. Học sinh có học bạ và hồ sơ chuyển trường hợp lệ;
4. Ưu tiên học sinh có thành tích tốt trong học tập hoặc có thành tích cao trong các môn Thể thao, Nghệ thuật…, học sinh có anh (chị, em) ruột đang học tại Hệ thống.