Thông báo tuyển sinh bổ sung vào các lớp 7, 8, 9, 11, 12 năm học 2021-2022
Đăng ngày: 22/02/2021 10:36 AM | Lượt xem: 2.325 lượt
THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG VÀO LỚP 7, 8, 9, 11, 12
NĂM HỌC 2021 - 2022


I. CHỈ TIÊU TUYỂN BỔ SUNG
Khối 7, 8 tuyển 10 học sinh, khối 9 tuyển 3 học sinh, khối 11 tuyển 6 học sinh, khối 12 tuyển 2 học sinh.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN CHỌN
1. Học sinh đủ tuổi theo quy định ở từng khối lớp, xếp loại Hạnh kiểm Tốt và Học lực Giỏi trở lên trong các năm học trước, có đơn xin học tại trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp và tham dự  kiểm tra. Học sinh bổ sung vào lớp 11, 12 phải đạt trung bình 6,5 điểm trở lên trong kỳ thi vào lớp 10 do thành phố Hà Nội tổ chức.
2. Cha mẹ học sinh và học sinh chấp nhận các quy định của nhà trường.
3. Có Hồ sơ chuyển trường hợp lệ.