2024-01-29 15:11:17
Đề minh họa khảo sát năng lực vào lớp 6
Đăng ngày: 29/01/2024 03:11 PM | Lượt xem: 32.313 lượt
BGH trường THCS và THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp trân trọng kính gửi tới quý vị CMHS bộ đề minh họa khảo sát năng lực (Tiếng Việt - Toán - Tiếng Anh) vào lớp 6.

Quý vị CMHS nhấn vào liên kết bên dưới để tải về:


Đề minh họa khảo sát năng lực vào lớp 6 - Tiếng Việt 

Đề minh họa khảo sát năng lực vào lớp 6 - Toán


Đề minh họa khảo sát năng lực vào lớp 6 - Tiếng Anh