Đề minh họa khảo sát năng lực vào lớp 6, năm học 2021-2022
Đăng ngày: 15/03/2021 03:11 PM | Lượt xem: 7.219 lượt
BGH trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp trân trọng kính gửi tới quý vị CMHS bộ đề minh họa khảo sát năng lực (Tiếng Việt - Toán - Tiếng Anh) vào lớp 6 năm học 2021-2022

Quý vị CMHS nhấn vào liên kết bên dưới để tải về:


Đề minh họa khảo sát năng lực vào lớp 6 - Tiếng Việt 

Đề minh họa khảo sát năng lực vào lớp 6 - Toán


Đề minh họa khảo sát năng lực vào lớp 6 - Tiếng Anh