2023-02-18 10:46:12
Bổ sung nội quy, quy định đối với Học sinh
Đăng ngày: 18/02/2023 10:46 AM | Lượt xem: 586 lượt
BGH thông báo

Nội quy, quy định của Nhà trường đã được công khai với học sinh tại các lớp học, trên website của Nhà trường và được học sinh trường ta thực hiện rất tốt. Tuy nhiên trước sự thay đổi của xã hội, của học sinh, BGH nhà trường bổ sung thêm 03 quy định ....