2022-11-18 17:20:27
Hội đồng Trường
Đăng ngày: 18/11/2022 05:20 PM | Lượt xem: 785 lượt

Hội đồng trường THCS và THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp và trường Tiểu học Lô-mô-nô-xốp Mỹ Đình gồm 07 thành viên, thực hiện nhiệm vụ và hoạt động theo Thông tư 40/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Danh sách 07 thành viên, theo Quyết định số 1869/SGDĐT ngày 14/11/2022 của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, gồm:

1. Ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch Hội đồng trường

2. Ông Nguyễn Văn Châu, thành viên

3. Ông Nguyễn Phú Cường, thành viên

4. Ông Nguyễn Quang Tùng, thành viên

5. Bà Ngô Thị Hồng Hà, thành viên

6. Bà Hà Thị Mến, thành viên

7. Ông Nguyễn Anh Tuấn, thành viên