Chương trình học bổng dành cho Học sinh tài năng LÔMÔNÔXỐP năm học 2021-2022
Đăng ngày: 02/03/2021 09:45 AM | Lượt xem: 4.424 lượt
Dự án “Khát vọng bay cao cùng Lômônôxốp” hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập trường, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống giáo dục Lômônôxốp đã quyết định thành lập quỹ “Tài năng Lômônôxốp” trị giá 3 tỷ VND từ nguồn trích của nhà trường, sự ủng hộ của Cha mẹ học sinh, của các cựu học sinh, cựu giáo viên và các nhà hảo tâm; để có chế độ học bổng cho các học sinh tài năng, các học sinh có thành tích cao trong học tập, những học sinh nghèo học giỏi có cơ hội được học tại Hệ thống giáo dục Lômônôxốp. Mức học bổng cho học sinh cao nhất lên đến 30.000.000đ/1 năm học.